Благодарим Ви, че се доверявате на кнгата „Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя”.
Този сайт възпроизвежда съдържанието на приложения към книгата CD. Сайтът предлага законовата уредба приложима при възникването, времетраенето и прекратяването на трудовото правоотношение, както и приложни образци на основните документи на трудовото досие.
За да ползвате информационния масив, въведете потребителското име и паролата, които получавате заедно с книгата.

 

Моля, въведете е-мейл адресът, който сте използвали при регистрацията. Потребителското име ще бъде изпратенo на този е-мейл адрес.

ВходСъдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Труд и социално осигуряване ”

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Труд и социално осигуряване ” вижте тук.